AP PUZ JR Babaita 1.1

In conformitate cu prevederile  HG nr. 1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe, JR Teleorman S.R.L cu sediul  in sat Cocora, comuna Cocora, , str. Principala, nr.7, biroul 5, judetul Ialomita, titular al Planului Urbanistic Zonal „Construire parc fotovoltaic Babaita 1.1 compus din panouri fotovoltaice, drumuri de acces, retele interioare de transport energie electrica, posturi de transformare, imprejmuiri, organizare de santier si operatiuni cadastrale propus a fi realizat in comuna Băbăița, sat Merisani, CF: 20061, 20060, 20062, 20059, 20055, 20014, 20063, 20015, 20013,  judetul  Teleorman, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman:

Planul nu necesită evaluare de mediu sau evaluare adecvată şi se va supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se  primesc zilnic la Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman, municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr. 1,în zilele de luni până joi,  între orele 800 – 1630 și vineri între orele 800 – 1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.